La màquina del temps defectuosa

La màquina del temps defectuosa, un taller de confecció i escriptura de postals des de passats desordrenats. Museu de Belles Arts de Castelló, gener 2018.