La flauta màgica

Portada i il·lustracions interiors per a La flauta màgica, de Mercè Climent, de propera aparició a SM Arrels.